Veiligheid

Kan ik legionella oplopen in de sauna?

Ja, dat kan! Legionella is een kiem die een ernstige vorm van longontsteking kan veroorzaken

(longinfectie) veteranenziekte genoemd. Legionella kan ook Pontiac-koorts veroorzaken, een mildere ziekte zonder longontsteking. Zorg ervoor dat desinfectiemiddelen in sauna’s (zoals chloor) op peil worden gehouden en pH die nodig is om het risico op verspreiding van ziektekiemen zoals Legionella te verminderen. Als u symptomen heeft van de veteranenziekte of Pontiac-koorts, zoals:

hoest, kortademigheid, koorts of spierpijn, raadpleeg meteen uw arts. Zorg ervoor dat u uw zorgverlener vertelt of u de afgelopen twee weken een sauna bent geweest.

legionellabesmetting sauna

Legionellabesmetting sauna

Sauna’s kunnen Legionella verspreiden. Mensen kunnen de veteranenziekte of Pontiac-koorts krijgen als ze kleine druppeltjes water inademen (nevel) die Legionella bevatten. Legionella komt van nature voor in zoetwateromgevingen, zoals meren en beken. Het wordt een gezondheidsrisico wanneer het groeit en zich verspreidt in door mensen gemaakte watersystemen. Bijvoorbeeld, Legionella kan groeien en zich vermenigvuldigen in bubbelbaden/spa’s die niet goed zijn gedesinfecteerd en schoongemaakt. Legionella komt ook voor in andere door mensen gemaakte watersystemen zoals koeltorens, sanitaire installaties, en decoratieve fonteinen.

Risico’s legionellabesmetting sauna

Bepaalde groepen mensen hebben meer kans op de veteranenziekte:

• Mensen van 50 jaar of ouder

• Huidige of voormalige rokers

• Mensen met chronische longziekte

• Mensen die gezondheidsproblemen hebben

Hieronder staan ​​de stappen die u kunt nemen om de hot tub/spa te testen

• Koop teststrips bij uw plaatselijke winkel of zwembadwinkel pool. Let goed op de houdbaarheidsdatum.

• Gebruik de teststrips om deze niveaus te controleren

• Vertel dit de exploitant van de sauna of de eigenaar.

Vragen om uw sauna te stellen

• Wat was de meest recente score van de gezondheidsinspectie?

• Zijn er desinfectiemiddelen?

• Worden de desinfecterende middelen vaak gecontroleerd?

• Wanneer wordt de hottub door veel mensen gebruikt ten opzichte van de grootte?

• Worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd?