Wonen

Wat is een vlekkenplan?

Wanneer je een nieuw gebouw gaat kopen of een ander soort pand is het gebruiken van een vlekkenplan een goede schets van hoe het eruit kan gaan zien. Je hebt dan op papier ongeveer staan hoe de ruimte verdeeld zal worden en waar bepaalde dingen zullen komen te staan. In het vlekkenplan wordt schematisch weergegeven hoe elke afdeling van elkaar is gevestigd. Op deze manier kun je nagaan hoe je het pand het beste kan onderverdelen en goed gebruik zult maken van alle vierkante meters. Zo kan het goed worden ingeschat en zal er voor alles en iedereen voldoende ruimte zijn.

Hoe maak je een vlekkenplan?

Als je gebruik maakt van een vlekkenplan heb je al een voorlopig maar wel een grove indeling van het nieuwe gebouw. Wat er in het vlekkenplan verwerkt wordt, is vaak gebaseerd op de organisatie. Je moet denken aan welke afdelingen er zijn, en hoe groot ze zijn. Ook kijk je naar hoe er onderling wordt samengewerkt. Het is dan handig deze dingen bij elkaar te doen. Verder moet er ook gelet worden op welke eisen er worden gesteld qua inrichting, wat vinden de mensen fijn? Kortom, hoe kun je al deze kenmerken het beste toepassen in het gebouw. Door antwoord te geven op deze vragen weet je wat en hoe je het in je vlekkenplan kunt vormgeven.

Voordelen van een vlekkenplan

Zoals nu al duidelijk is, is een vlekkenplan in beginsel van belang bij het inrichten van een nieuw gebouw. De structuur, samenwerkingen en omgang van de organisatie worden hierin meegenomen. Het is belangrijk om logisch en praktisch te werk te gaan. Wanneer bepaalde afdelingen met elkaar samenwerken, zullen deze dus bij elkaar worden geschetst. Met een vlekkenplan kun je dus in een oogopslag zien waar en hoe je dat het beste kunt doen. Er is genoeg plek om te brainstormen en er kunnen ook verschillende versies worden gemaakt om vervolgens een uiteindelijke beslissing te maken.